Olika typer av hyrbilsförsäkringar

När du hyr en bil, är det viktigt att teckna några försäkringar.
Hyrbilsfirmorna har oftast paketerbjudanden på försäkringar.
Dessa kan vara prisvärda, om du ännu inte har en tillräcklig försäkring.
Vad noga med att inte acceptera dåliga försäkringsvillkor, eller onödiga försäkringstyper.
Nedan finner du en lista över vissa typer av hyrbilsförsäkringar.

Vi rekommenderat att du tecknar minst en extra ansvarsförsäkring, en stöld och en krockförsäkring. Oavsett om du vill förlänga dina försäkringar utöver detta eller inte, måste du utgå utifrån dina egna behov.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är obligatoriskt inom hela Europa. I de norra länderna, förutom Danmark, är föraren även skyddad av en giltig ansvarsförsäkring.

I resten av Europa, kommer denna typ av försäkring endast att täcka passagerarna i bilen, samt skador som har orsakats av andra. Det är därför nödvändigt att teckna en separat skadeförsäkring för föraren om du använder bilen på kontinenten, för att försäkringen ska täcka allt.

Krockförsäkring

Vad vi kallar krockförsäkring kan också kallas för självriskreducering på vagnskadeförsäkring, eller personlig riskförsäkring. Om du kolliderar när du kör en hyrbil, finns det risk att kostnaderna blir höga. Med denna försäkring kan du ta bort eller minimera din självrisk. Ju mer försäkringen kostar, desto lägre blir kostnaden om du hamnar i en olycka. Om du planerar att köra i ett land som är känt för riskabel trafik, kan det vara smart att teckna en högre försäkring än du brukar göra. Vissa hyrbilsfirmor inkluderar priset för försäkring i hyran, men du måste undersöka detta noga innan du bestämmer dig för att inte teckna försäkringen på egen hand.

Stöldförsäkring för hyrbil

Försäkringen kommer att täcka i händelsen att hyrbilen blir stulen när den är i din ägo.

Om du har oturen att någon gör inbrott i bilen och stjäl den när den är parkerad, kan du komma att bli betalningsskyldig. Om du har en tillräcklig försäkring som täcker detta, kommer du att slippa bli finansiellt ruinerad på grund av andras handlande. Notera att denna försäkring inte täcker händelser när din bil har haft inbrott och dina ägodelar blivit stulna. I dessa fall behöver du vända dig till din personliga reseförsäkring.

Minskad självrisk

Många hyrbilsfirmor och försäkringsbolag erbjuder dig ett paket som ger dig minskad självrisk när olyckan är framme. En så kallad totalförsäkring behöver inte vara förmånlig att betala för. Förhoppningsvis kommer du inte att behöva några av försäkringarna. Om du betalar för minskad självrisk, kommer detta endast att vara användbart om du hamnar i en olycka. Vi ser därför ingen anledning att betala extra pengar för dessa erbjudanden.

Personförsäkring

Om du tecknar en personförsäkring, kommer den att täcka kostnaden vid skador eller dödsfall. Undersök villkoren noga innan du tecknar en sådan försäkring. Du bör notera kostnaden för vård som försäkringen täcker, och vilken summa som ska betalas vid dödsfall.

När du använder en hyrbil utomlands, ska du under alla omständigheter teckna en reseförsäkring. Även om försäkringen inte täcker direkta kostnader kopplade till bilen, bör den täcka vårdkostnaderna i andra länder. En personförsäkring borde också vara ett tillägg till den reseförsäkring du redan har.

Separata regler inom USA

Som i många områden har USA egna villkor när det gäller bilförsäkring. Detta gäller även för personer som använder hyrbilar i USA.

En av de viktigaste försäkringar att teckna när du hyr en bil här är en så kallad ytterligare ansvarsförsäkring, en tilläggsförsäkring (ALI). Försäkringen kommer då att täcka kostnader för skador på andras egendom. Många hyrbilsfirmor har en ytterligare ansvarsförsäkring inkluderad i hyran. Om du är osäker på om detta är inkluderat i kontraktet, ska du noga undersöka det innan du åker ut på vägen.